Daniel Jenikovský

portfolio


Set of Reality

Spolupráca s Alžbetou Chmelíkovou

Reálny svet okolo nás uchopujeme a zdieľame predovšetkým jazykovými znakmi. Napriek tomu, že je zdieľaná realita do značnej miery svojvoľná, konvenčná a jej podoby všeobecne prijímané, skutočnosť sa pre jednotlivca javí rozdielne. Interaktívna inštalácia Set of Reality je výskumom konkretizácie a porovnania sémantických máp. Hlavným médiom sa stáva jazyk podporený digitálnou vizualizáciou, ktorá simuluje využitie jazykových štruktúr - ako s nimi príjemca zaobchádza, ich vzájomné vzťahy a prvky.

Predstavy, ktorými konkretizujeme jednotlivé znaky, tvoria sémantické množiny - teda ich charakteristiky, príznaky a zmysly. Návštevník inštalácie Set of Reality je inštruovaný konkretizovať znak les vpísaním asociácií s týmto slovom. Obraz vytvorený v 3D má podporiť všeobecne zdieľaný zmysel znaku ‘‘les‘‘. Keď užívateľ začne s konkretizáciou, vizuálna podoba lesa sa začne rozpadať (analogicky k rozširujúcej sa jazykovej štruktúre). V prázdnych miestach sa prostredníctvom napojeného programu začnú objavovať jazykové znaky z významovo korektných vzťahov k pôvodnému znaku. Vznikajú tak sémantické mapy jednotlivých zúčastnených.

Záznam inštalácie z festivalu Biela Noc

Podrobnosti

Rok:
2017
Použitý software:
Unreal Engine 4, Blender

Cube

Maturitná práca

Cube

Fotka z inštalácie na sympóziu HALA Merina v Trenčíne

Projekt Cube je interaktívna inštalácia predstavujúca plátno pre diváka, ktorý svojou interakciou môže vstupovať do zjavne náhodného procesu generácie predmetov. Proces vždy začína ako kocka, ktorá sa morfuje do rôznych tvarov na základe audio vstupu. Ak divák vytvorí správnu kombináciu zvukov tvar sa zmorfuje do konkrétneho objektu ako napríklad posteľ, most alebo vzducholoď.

Process morfovania je procedurálny - ako data existujú len objekty, ktoré sú preddefinované. V momente keď divák uhádne kombináciu zvukov sa vygenerujú najbližšie možné cesty pre každú platňu vo viditelnom objekte do novo uhádnutého objektu. Tieto cesty sa potom aplikujú na jedotlivé platne. Niektoré sa v procese zmažú a tak isto sa môžu nové vytvoriť.

Podrobnosti

Rok:
2016
Použitý software:
Unreal Engine 4
Cube

Fotka z inštalácie na sympóziu HALA Merina v Trenčíne

Klietka

Krátky animovaný film

Krátky animovaný film, ktorý rozpráva príbeh o svete, v ktorom sa ľudia stali veľmi závislí na technológiách.

Podrobnosti

Animácia, Zvuk:
Daniel Jenikovský
Hudba:
King Imagine & Pankifared

čoskoro...